Bamble kikelige fellesråd

Barn

UK Junior  for deg som går i 5.-7-klasse

Froland Menighetssenter

Lørdag kl. 17:00 -19:00

Masse spennende program, andakt, musikk, aktiviteter og kiosk

Datoer våren 2018

13. Januar

17. mars

13. april ( i Misjonskirka)

02. juni

Kontaktperson: Geir Bjørknes grande tlf. 982 20 357