Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Trosoplæringskomiteen.
Komiteen har vært ansvarlig for utformingen av menighetens trosopplæringsplan og møtes en til to ganger i året for evaluering og justering av denne.

Komiteen ledes av Trosopplæringsmedarbeider Geir Grande (982 20 357) og består i tillegg av følgende medlemmer:
Karin Fjærbu

Bente Bråthen

Camilla Sørensen

Hermund Alne

Øystein Vaaje