Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Ungdomsutvalget.
Ungdomsutvalget ledes av kateket Øystein Vaaje og består av følgende medlemmer:
Thordis Fjærbu
Camilla Haugland
Hermund Alne