Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til årsmøte for Menighetssenteret

Froland menighetssenter

Årsmøte 2013

Det avholdes årsmøte på Froland menighetssenter Mandag 18.mars 2013 kl 19.30.

Innkalling sendes til styrene v/leder for alle avtalepartnere og styreleder for menighetssenteret.

Årsmøtepapirene kan lastes ned her:

Årsmeldingen

Regnskap

Budsjett

Årsmøtesaker. Til behandling foreligger :

  1. Valg av to avtalepartnere til å undertegne protokollen.
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012.
  4. Godkjennelse av budsjett.
  5. Godkjennelse av styret.

 

Froland menighetsråd

Målfrid Viksnes

Menighetsrådsleder.