Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste


SANTA ANA,
vår vennskapsmenighet.
  I flere år har menigheten Getsemani i Santa Ana hatt avtale med Froland menighet om gjensidig forbønn. I Froland og Mykland ber vi for dem på hver gudstjeneste.

 

 

Frolands vennskapsmenighet er menigheten Getsemani i Santa Ana i Ecuador. Den ligger nord i landet, ca. en times kjøring fra hovedstaden Quito. Modermenigheten ”La Colmena” inne i byen så sitt misjonskall og deres øyne falt på Santa Ana.
Deres egen pastor, Gonzalo Alvarez, ble engasjert i halv stilling, og kirkebygget ble innviet 3.august 1996. P.g.a. kombinasjonen fattigdom og voksnes emigrasjon til USA og Spania, så menigheten snart sitt diakonale ansvar overfor de mest skadelidende barna. Hver dag etter skoletid får ca 20 barn servert middag i kirken.

Santa Ana har i grunnen blitt mye en ”barnas menighet”. Kirkelokalet egnet seg ikke til middagslaging og SFO. Planene om et bygg til, med kjøkken, kontor, toalett og romslig oppholdsrom, meldte seg. Her har Froland vært en viktig bidragsyter i tillegg til å følge menigheten i bønn. 
I påsken 2005 var en flokk venner fra Froland på besøk i Santa Ana. Da ble det nye menighetsbygget innviet med bønn og tårer – tross mangel på glass i vinduene – og toalettanlegg. Dagen etter var det dugnad. Engasjementet var det ingenting å si på. Malekoster, spade, hammer, gitar, smil og tårer ble flittig brukt.

 

2. – 3. november skal Trond og Arnhild Reinum være med på en stor begivenhet. Historiens første leir skal gjennomføres i Santa Ana. Vindusglass og dører er nå på plass – og toalettanlegget er lovet å bli ferdig. På slåttegrauten i år samlet Tresnes barneklubb inn til madrassinnkjøp. Og nå er kosedyraksjonen i gang. Vennene fra påskens turgjeng ”spytter” i kassa til aktiviteter. Det er mange og spennende baller i lufta. Og husk det: ALLE kan være med å be!